Acompanyament

Des d’Aixec oferim un espai d’acompanyament a totes aquelles persones que així ho vulguin. Es tracta de que sigui un espai per treballar aspectes d’autonomia, d’autocura, de vincle amb la comunitat i, en definitiva, tots aquells temes que la persona consideri oportuns i necessaris.

Es pot plantejar l’acompanyament com a eina per a fer front a tasques de la vida quotidiana, com anar al metge i comprar, fer tràmits, acompanyar en moments on la persona no pugui estar sola, aprendre desplaçaments o recorreguts,…

L’acompanyament que realitzem pretén ser un suport on oferir possibilitats perquè les persones puguin decidir i triar per si mateixes, i ser, en tot moment, parts actives de la pròpia intervenció.

Acompanyem avançant al costat de la persona considerant-la un subjecte actiu de les seves decisions i canvis. Així doncs, l’acompanyament serà centrat en les necessitats de la persona, en allò que demandi i es pactarà entre ambdues parts.

A qui va dirigit?

Es proposa el servei per a persones:

 • A partir de 14 anys.
 • Que expressin la necessitat de voler un acompanyament per tal de treballar aspectes relacionats amb patiment i la salut mental en el quotidià.

Com funciona

Els acompanyaments poden ser puntuals, que no requereixen un compromís de permanència, o acompanyaments periòdics. Segons les necessitats de cada cas es pactarà com serà l’acompanyament.

Procés

 • Primer contacte (mail, telèfon, xarxes,…)
 • Espai de trobada. Es farà un primer contacte cara a cara per tal de poder-nos conèixer i pactar el funcionament dels acompanyaments.
 • Aquesta primera trobada pot ser a la seu d’Aixec, al domicili de la persona, en un recurs de la xarxa de salut mental o en algun altre espai de la comunitat si la situació així ho requereix. Aquest dia s’omplirà una breu fitxa.
 • Quan el servei s’iniciï es firmarà un breu contracte per tal de que quedin establerts els acords previs presos

Els acompanyaments podran ser*:

 • En l’entorn quotidià de la persona
 • Al domicili de la persona interessada
 • Acompanyament social i comunitari
 • Suport a l’autonomia personal
 • Suport en accions o situacions puntual

* Cada situació i persona és diferent, per tant, el procés també es podrà adaptar a cada context segons les necessitats que vagin sorgint.

Tarifes

El preu de l’acompanyament és de 28€/l’hora*

En el cas de realitzar acompanyaments puntuals caldrà concretar el preu per hora.

*Aquest és un preu establert. Caldrà però, en cada cas, poder analitzar la situació a l’hora d’acordar el preu i com es realitzen els pagaments.