Missió, Visió i Valors

Misió

Aixec és una cooperativa sense ànim de lucre que promou la creació d’espais de trobada, de vinculació, de relació, de sosteniment i de cura col·lectiva per tal d’acompanyar el patiment mental i poder fer visible la importància de la salut mental. Ho aconseguim creant espais oberts en torn  de la cultura, l’art, l’oci, l’activitat física i creant vincles amb la comunitat. Promovem que els espais siguin acollidors amb la diversitat i la singularitat de cada persona.

Visió

Des d’una perspectiva comunitària, Aixec vol ser un agent de canvi social, incidint des de la vesant pràctica a la promoció de la salut mental. A través d’un treball col·lectiu, i des del respecte a la singularitat, busquem acompanyar a les persones participants i poder crear un impacte social que promogui la reducció de les desigualtats i la promoció del benestar de les persones. 

Valors

 • Sensibilització amb la lluita contra el pes de l’estigmatització que la semàntica de dels trastorns mentals provoca.
 • Ètica i coherència en la tasca professional, pensant el nostre treball des d’una posició no jeràrquica.
 • Promoció d’espais de contacte i immersió en la comunitat que promoguin la conscienciació i el canvi dels prejudicis socials vers les persones que pateixen trastorns mentals.
 • Compromís amb el treball cooperatiu i en xarxa, i amb una economia social i solidària.
 • Promoció activa de la igualtat de gènere de manera transversal, tant en l’estructura de l’entitat com en els projectes desenvolupats.
 • Responsabilitat i treball col·lectiu per tal de reconstruir el vincle i el llaç social que les conseqüències del patiment i/o trastorn mental han trencat.
 • Confiança en l’apoderament de les persones participants per tal d’impulsar la seva plena inclusió social en la comunitat.

Fins de la cooperativa

 • La promoció, prevenció i atenció a la salut mental.
 • L’atenció i acompanyament a persones que estan vivint una situació de patiment psíquic i/o vulnerabilitat social.
 • Vetllar pels drets de les persones que pateixen les conseqüències d’una problemàtica de salut mental.
 • La promoció de la diversitat en els espais culturals, socials i comunitaris.
 • L’acompanyament en la singularitat i l’atenció al patiment subjectiu de les persones.
 • La promoció, creació i/o desenvolupament de serveis i projectes promotors de la salut mental, l’acompanyament i la cura.
 • Treballar d’una manera integral en l’atenció a les persones, intervenint en les diferents àrees vitals (social, laboral, habitatge, salut).
 • Donar suport al moviment en primera persona, i cooperar generant sinèrgies amb altres entitats i particulars.
 • La preservació, cura i promoció del medi ambient.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en tots els projectes i accions que es desenvolupen.
 • Aplicar de forma transversal la mirada intercultural a tots els serveis.
 • Facilitar i promoure una formació de qualitat per a les persones sòcies cooperativistes, les persones treballadores i les persones voluntàries.