Formació

Un dels eixos de treball de l'entitat implica la transmissió de les pràctiques que es duen a terme en els diferents espais i projectes.

Des de Aixec generem espais de formació i d'acolliment d'estudiants en pràctiques.

Es tracta de la invitació a participar, d’una banda, dels espais, tallers i activitats que es desenvolupen en l'entitat, així com la participació en els espais de reflexió que es generen entorn de la pràctica.

Acollim a estudiants dels graus d’Educació social, Treball social i Integració social, les quals compten amb el suport d’un servei de tutorització des d’Aixec.

S'han mantingut convenis de col·laboració amb:

UOC. Universitat Oberta de Catalunya Universitat de Barcelona Fundación Pere Tarrés Centre d'estudis Roca

Acollim també a professionals en formació de diferents hospitals universitaris de l'Argentina, que realitzen la seva rotació en la nostra entitat.

Igual que els estudiants en pràctiques, les persones rotantes participen en els diferents espais i projectes de l'entitat, en funció dels seus interessos i de la disponibilitat dels espais.

S'ofereix en definitiva, un lloc d'aprenentatge, de trobada i d'intercanvi al voltant de les pràctiques en salut mental.