Transparència

Dades econòmiques

Aixec Societat Cooperativa Catalana Limitada, és una entitat sense ànim de lucre, amb NIF F62920715, domiciliada al carrer Pas de Sant Tarsici núm.3, 2n 1a, Barcelona (08027). Inscrita al Registre de Cooperatives amb BN-9345.

Ingressos 2022

Despeses 2022

63% Fonts de finançament públic

7% Fonts de finançament privat

30% Fonts de finançament pròpies

63% Fonts de finançament públic, 7% Fonts de finançament privat i 30% Fonts de finançament pròpies

68% Personal

21% Activitat

11% Administració

68% Personal, 21% Activitat i 11% Administració

Taula d'ingressos i despeses 2022

IngressosTotal%
Fonts de finançament públic172.155,60€63%
Generalitat de Catalunya110.655,60€ 
Ajuntament de Barcelona11.000,000€ 
Fonts de finançament privat15.147,50€7,50%
Caixabank2.500,00€ 
Fundació Caixabank2.999,00€ 
Tas Aliment3.6000,00€ 
Cia la siete y media4.050,00€ 
Altres1.998,50€ 
Fonts de finançament pròpies59.577,29€29,5%
Total ingressos 201.880,39€
DespesesTotal%
Activitat40.927,37€20,80%
Personal40.927,37€67,88%
Administració22.223,81€11,32%
Total despeses 196.361,51€

Ingressos 2021

Despeses 2021

71% Fonts de finançament públic

2% Fonts de finançament privat

27% Fonts de finançament pròpies

71% Fonts de finançament públic, 2% Fonts de finançament privat i 27% Fonts de finançament pròpies

60% Personal

29% Activitat

11% Administració

60% Personal, 29% Activitat i 11% Administració

Taula d'ingressos i despeses 2022

IngressosTotal%
Fonts de finançament públic150.880€71%
Fonts de finançament privat3.800€2%
Fonts de finançament pròpies58.290€27%
Total ingressos 212.970€
DespesesTotal%
Activitat56.744€29%
Personal116.917€60%
Administració22.135€11%
Total despeses 195.796€

Ingressos 2020

Despeses 2020

68% Fonts de finançament públic

2% Fonts de finançament privat

30% Fonts de finançament pròpies

68% Fonts de finançament públic, 2% Fonts de finançament privat i 30% Fonts de finançament pròpies

79% Personal

12% Activitat

9% Administració

79% Personal, 12% Activitat i 9% Administració

Taula d'ingressos i despeses 2022

IngressosTotal%
Fonts de finançament públic119.134,38€67,80%
Fonts de finançament privat3.900,00€2,22%
Fonts de finançament pròpies52.697,25€29,98%
Total ingressos175.731,63€100,00%
DespesesTotal%
Activitat21.543,87€11,90%
Personal142.307,96€78,70%
Administració17.019,46€9,40%
Total despeses180.871,29€100,00%

Ingressos 2019

Despeses 2019

53,55% Fonts de finançament públic

45,7% Fonts de finançament privat

0,75% Fonts de finançament pròpies

53,55% Fonts de finançament públic, 45,7% Fonts de finançament privat i 0,75% Fonts de finançament pròpies

36,8% Respir

53% Club Social

3,9% C. Penitenciari

3,6% Llar amb suport

2,6% Club de joves

36,8% Respir, 53% Club Social, 3,9% C. Penitenciari, 3,6% Llar amb suport i 2,6% Club de joves

Ingressos 2018

Despeses 2018

56% Fonts de finançament públic

0,1% Fonts de finançament privat

43% Fonts de finançament pròpies

56% Fonts de finançament públic, 0,1% Fonts de finançament privat i 43% Fonts de finançament pròpies

37% Respir

55% Club Social

4% C. Penitenciari

3,5% Llar amb suport

0,5% Club de joves

37% Respir, 55% Club Social, 4% C. Penitenciari, 3,5% Llar amb suport i 0,5% Club de joves

Organigrama

Sòcies cooperativistes

Presidenta

Hermelinda Vieito

Vicepresidenta

Assumpció Pie

Secretària

Sílvia Vidales

Sòcies col·laboradores

Equip de coordinació

 

Responsables de serveis

 

Acompanyament integral

Hermelinda Vieito

Club social

Sílvia Vidales

Club de joves

Mar Guirado

Centre penitenciari joves

Hermelinda Vieito

Llar amb suport

Anna Pascual

Respir

Anna Pascual

Formació

Sílvia Vidales

Xarxa Sense Gravetat

Mar Guirado

Talleristes i professionals externs