Xarxa Sense Gravetat

Aixec forma part de la Xarxa Sense Gravetat. Es tracta d’una experiència desplegada a la Ciutat de Barcelona i coordinada per l’Associació sociocultural Radio Nikosia.

La Xarxa sense Gravetat coordina i sosté una xarxa de tallers, seminaris, laboratoris d’art, cultura, música, teatre, benestar, etc. a centres cívics, casals o centres socials. Espais sense gravetat, de trobades des de la lleugeresa i la intensitat simultània. Espais sense etiquetes, d’acompanyament i experimentació artística i cultural. Espais que es constitueixen com a instàncies de promoció de l’autonomia, el desenvolupament de les capacitat personals i l’intercanvi d’experiències entre persones amb patiment mental i/o diversitat funcional i persones de la comunitat en general.

Des de la Cooperativa Aixec es desenvolupen alguns dels tallers que formen part de la Xarxa. Es tracta d’unir esforços i col·laborar de manera conjunta per a nodrir i fer créixer la xarxa.

Podeu veure tota la informació de les diferents activitats a http://redsingravedad.org/talleres/

Sin Gravedad. Red de espacios de encuentro, arte y experimentación

En formen part:

nikosia ActivaMent. Catalunya Associació Aixec Coop

Acollim també a professionals en formació de diferents hospitals universitaris de l'Argentina, que realitzen la seva rotació en la nostra entitat.

Igual que els estudiants en pràctiques, les persones rotantes participen en els diferents espais i projectes de l'entitat, en funció dels seus interessos i de la disponibilitat dels espais.

S'ofereix en definitiva, un lloc d'aprenentatge, de trobada i d'intercanvi al voltant de les pràctiques en salut mental.